فروشگاه  اهورا  

اين فروشگاه در طبقه سوم پاساژ پايتخت قراردارد . مديريت فروشگاه  اهورا  سعي نموده با تهيه طيف وسيعي ازانواع  قطعات سخت افزاري كامپيوتر و نوت بوك از معتبر ترين سازندگان  يك خريد ساده و بي درد سر را براي شما مراجعه كننده محترم فراهم سازد .    

اين فروشگاه نماينده شركتهاي آواژنگ ،    دريا، ايران رهجو و Geill ميباشد.

|Design By Pajoohesh Design     Copyright 2005. All reserved for MONAQESEH |