فروشگاه زيگورات   

اين فروشگاه در طبقه سوم پاساژ پايتخت قراردارد . مديريت فروشگاه  زيگورات  سعي نموده با تهيه طيف وسيعي ازانواع  نوت بوك در جديد ترين طرح ها و معتبر ترين سازندگان  يك خريد ساده و بي درد سر را براي شما مراجعه كننده محترم فراهم سازد .    

 

|Design By Pajoohesh Design     Copyright 2005. All reserved for MONAQESEH |